ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਸਲਉਤਾੜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਸਲਉਤਾੜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ

Leave a Reply