ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂਹੋ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾ ਤੇ

Punjab


ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂਹੋ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾ ਤੇ

Leave a Reply