ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ “ਡੈਪੋ” ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਸਮਾਗਮ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ “ਡੈਪੋ” ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਸਮਾਗਮ

Leave a Reply