ਹੋਲੇ ਮਹੋਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਹੋਲੇ ਮਹੋਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

Leave a Reply