ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ

Amritsar Punjab


ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ

Leave a Reply