ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸੁਕਾ ਤਾਲਾਬ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੌਡ ਵਿਖ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

Amritsar Punjab


ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸੁਕਾ ਤਾਲਾਬ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੌਡ ਵਿਖ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

Leave a Reply