ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਧੱਜੀਆ

Punjab


ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਧੱਜੀਆ

Leave a Reply