ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ‘ਚ ਨਵੇ ਬਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਜੋਨਲ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

Punjab


ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ‘ਚ ਨਵੇ ਬਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਜੋਨਲ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

Leave a Reply