ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ

Punjab


ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ

Leave a Reply