ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਰੇ 39 ਪੰਜਾਬੀਆ ‘ਚੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਛਿਆ ਸੱਥਨ

Punjab


ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਰੇ 39 ਪੰਜਾਬੀਆ ‘ਚੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਛਿਆ ਸੱਥਨ

Leave a Reply