ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ

Amritsar Punjab


ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਤਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ

Leave a Reply