ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀਤਿਆ ਬੰਦ – ਗਹਿਰੀ

khanna Punjab


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀਤਿਆ ਬੰਦ – ਗਹਿਰੀ

Leave a Reply