ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ‘ਲਾਲੀਪੌਪ'(ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab

Leave a Reply