ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨਯੋਰਿਟੀ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

Ludhiana Punjab


ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨਯੋਰਿਟੀ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

Leave a Reply