ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ

Punjab


ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ

Leave a Reply