ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੋਹੀ ਬਲੈਰੋ ਪਿੱਕਅੱਪ ਗੱਡੀ,ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਮਣੇ

Punjab


ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੋਹੀ ਬਲੈਰੋ ਪਿੱਕਅੱਪ ਗੱਡੀ,ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਮਣੇ

Leave a Reply