ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

Amritsar Punjab


ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

Leave a Reply