ਦਰੋਂਗਲਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ

Gurdaspur Punjab


ਦਰੋਂਗਲਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ

Leave a Reply