ਫਲੱਸ਼ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ (ਵੀਡੀਓ)

Punjab Tarn Taran Sahib


ਫਲੱਸ਼ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply