ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਕ ਅਦਾਲਤਾ ਤਹਿਤ ਦੌ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ,220 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਬੇੜਾ

Kharar Punjab


ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਕ ਅਦਾਲਤਾ ਤਹਿਤ ਦੌ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ,220 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਬੇੜਾ

Leave a Reply