ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ”ਖਿਦੋ ਖੂੰਡੀ”ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ

Amritsar Punjab


ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ”ਖਿਦੋ ਖੂੰਡੀ”ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ

Leave a Reply