ਸੜਕ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਲੇ ‘ਚ ਮੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬੇਖ਼ਬਰ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਸੜਕ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਲੇ ‘ਚ ਮੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬੇਖ਼ਬਰ

Leave a Reply