ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਾਗਮ,ਕਈ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਾਜਰ

Amritsar Punjab


ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਾਗਮ,ਕਈ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਾਜਰ

Leave a Reply