ਆਖਿਰ ਕਿਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ (ਵੀਡੀਓ)

Faridkot Punjab


ਆਖਿਰ ਕਿਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply