ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋ ਮਾਤਾ ਜਗਨਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਨਾਰੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

Amritsar Punjab


ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋ ਮਾਤਾ ਜਗਨਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਨਾਰੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

Leave a Reply