ਕੋਠੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਿਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਢਾਹਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

Firozpur Punjab


ਕੋਠੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਿਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਢਾਹਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

Leave a Reply