ਦਰਬਾਰ ਹਜਰਤ ਸਾੲੀ ਸਿਦਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ

Amritsar Punjab

Leave a Reply