ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈ ਡਾਂਗ ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

Punjab


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈ ਡਾਂਗ ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply