ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸ਼ਾਰਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸ਼ਾਰਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

Leave a Reply