ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸਾ ਤੋੜ 1 ਇੱਕ ਲੱਖ 25 ਰੂਪਏ ਲੈ ਹੋਏ ਫਰਾਰ

Punjab


ਚੋਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸਾ ਤੋੜ 1 ਇੱਕ ਲੱਖ 25 ਰੂਪਏ ਲੈ ਹੋਏ ਫਰਾਰ

Leave a Reply