ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਰੂ,3 ਮੌਤਾ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਰੂ,3 ਮੌਤਾ

Leave a Reply