ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੁਲਟ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ

Amritsar Punjab


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੁਲਟ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ

Leave a Reply