ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ,4000 ਡੇਲੀਗੇਟ ਲੇਂਗੇ ਹਿੱਸਾ

Amritsar Punjab


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ,4000 ਡੇਲੀਗੇਟ ਲੇਂਗੇ ਹਿੱਸਾ

Leave a Reply