ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕੈੰਪ ਲਗਿਆ,242 ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾ ਦਾ ਚੇਕਆਪ ਕੀਤਾ

Jalandhar Punjab


ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕੈੰਪ ਲਗਿਆ,242 ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾ ਦਾ ਚੇਕਆਪ ਕੀਤਾ

Leave a Reply