ਜਨਰਲ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਜਨਰਲ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ

Leave a Reply