ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ

Amritsar Punjab


ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ

Leave a Reply