ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਨੋਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਤਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Firozpur Punjab


ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਨੋਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਤਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Leave a Reply