ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਤਲਾ (ਵੀਡੀਓ)

Firozpur Punjab


ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਤਲਾ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply