ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਮਣੇ

Punjab Tarn Taran Sahib


]ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਮਣੇ

Leave a Reply