ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਵਲੋ ਗਰੀਬ ਅੋਰਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ

Punjab Tarn Taran Sahib

Leave a Reply