ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ,ਇਕ -ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਟਾਂ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ,ਇਕ -ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਟਾਂ

Leave a Reply