ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ

Mohali Punjab


ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ

Leave a Reply