ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ ਕਾਲਜ ਵੇਰਕਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ

Amritsar Punjab


ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ ਕਾਲਜ ਵੇਰਕਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ

Leave a Reply