ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ,ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

Gurdaspur Punjab


ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ,ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

Leave a Reply