ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਕੁੜੀਅਾ ਦੇ ਕਮਰਿਅਾ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਾਤ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Punjab Tarn Taran Sahib


ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਕੁੜੀਅਾ ਦੇ ਕਮਰਿਅਾ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਾਤ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Leave a Reply