ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ,ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਨ ਹੋਈ ਮੋਤ(ਵੀਡੀਓ)

Gurdaspur Punjab


ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ,ਇਲਾਜ ਦੋਰਾਨ ਹੋਈ ਮੋਤ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply