ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆਟਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

Amritsar Punjab


ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆਟਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

Leave a Reply