ਪੱਟੀ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

Punjab


ਪੱਟੀ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

Leave a Reply