ਅਫਸਰ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ,ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਡੀ.ਸੀ

khanna Punjab


ਅਫਸਰ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ,ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਡੀ.ਸੀ

Leave a Reply