46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ(ਵੀਡੀਓ)

Punjab


46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ(ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply